Předmětem soutěže je zpracování krajinářsko-urbanistického návrhu na řešení prostoru s názvem „Zámecký park v Ostravě Porubě“.

Jednofázová užší projektová krajinářsko-urbanistická soutěž

Lhůta pro doručení žádosti o účast: 14.08.2020 do 10:00 hod


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 07. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Organizátor

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Sekretář soutěže

Ing. Martina Kostelníková

tel.: +420 702 291 160
e-mail: kostelnikova@mappaostrava.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 750 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10:00 24. 11. 2020

Datum vyhlášení soutěže

13. 07. 2020

Lhůta k podání dotazů

23. 10. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

09. 07. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka městského obvodu Poruba
Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora města Ostravy
Petr Jedlička, radní městského obvodu Poruba

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka městského obvodu Poruba

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Rudolf Grimm
Ing. arch. David Zajíček, vedoucí oddělení veřejného prostoru KAM Brno

Další probíhající soutěže