SOUTĚŽ BYLA ZADAVATELEM PO TERMÍNU ODEVZDÁNÍ NÁVRHŮ ZRUŠENA!

Předmětem soutěže je zpracování krajinářsko-urbanistického návrhu na řešení prostoru s názvem „ Zámecký park v Ostravě Porubě“.

Cílem je revitalizovat dané území městského parku, který je v dlouhodobě neudržovaném stavu. Park by měl propojit území ve smysluplný funkční celek členěný dle potřeb a zájmů místních obyvatel i působících institucí, měl by být reprezentativní, dostupný a bezpečný. Park by měl sloužit k aktivnímu vyžití, kulturnímu zážitku i odpočinku.

Cílem je však také vytvořit park učící nás o historii i architektuře a zvoucí nás k přírodě. Vytvoření prostoru pro předávání dědictví např. formou naučných stezek či historických a přírodních stanovišť s připomínkami staré Poruby i památkové zóny a památkově chráněných objektů i významu, smyslu a obsahu významného krajinného prvku, památných stromů i místní zvířeny, celkově environmentální výchovy, př. procházky s arboristou. Vzpomínky lidí nás odkazují na dávnou voliéru s překrásným ptactvem, tajuplné příběhy o nikdy nenalezené podzemní chodbě mezi zámkem a farou. Vraťme tyto vzpomínky mezi lidi.

Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-urbanistická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

26. 08. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jiří Burysz

tel.: +420 599 442 276
e-mail: jburysz@ostrava.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 050 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10:00 29. 11. 2019

Datum vyhlášení soutěže

26. 08. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

9.12.2019 a 10.12.2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

12. 08. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka městského obvodu Poruba
Mgr. Zuzana Bajgarová, radní městského obvodu Poruba
Petr Jedlička, radní městského obvodu Poruba

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka městského obvodu Poruba

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy
Ing. Alena Halamíčková, památkář
Ing. Květoslav Syrový autorizovaný inženýr – dopravní stavby
Porota může v průběhu soutěže přizvat další odborníky.

Další probíhající soutěže