Předmětem soutěže bude zpracování inspirativního krajinářsko-urbanistického návrhu na řešení prostoru  s názvem „Zámecký park v Ostravě Porubě“.

Jednofázová užší projektová krajinářsko-urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 07. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Další probíhající soutěže