Předmětem soutěže je nalezení nejlepšího řešení pro hlavní náměstí v historické zástavbě městské časti Praha - Zbraslav. Cílem je vytvořit kvalitní veřejný prostor napomáhající veřejnému životu a nalezení vhodného dopravního řešení, ve kterém chodci, veřejná doprava a individuální automobilová doprava budou tvořit logický celek. Cílem soutěže je pro městskou část najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru. Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 50 mil. Kč bez DPH.

Mezinárodní otevřená jednofázová projektová architektonicko - krajinářská soutěž o návrh.

Pozor! Termín pro odevzdání návrhů byl posunut na 19. června 2020!


Předpokládaný termín vyhlášení

24. 02. 2020

Vyhlašovatel

Městská část Praha – Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha – Zbraslav
zástupce: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka městské časti Praha - Zbraslav
www.mc-zbraslav.cz

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Karin Grohmannová

karin@cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

800 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13:00 19. 06. 2020

Datum vyhlášení soutěže

20. 02. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

07. 02. 2020

Předseda poroty

Martin Jančok

Řádní členové poroty - závislí

Zuzana Vejvodová, starostka
Lucie Miovská, krajinářská architektka

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Zdeněk Sendler
Martin Jančok, plural.sk
Petra Marko, markoandplacemakers.com

Náhradníci poroty - závislí

Tomáš Ctibor, 4ct, autor analýzy Zbraslavského náměstí
Filip Ditrich, územní garant pro Zbraslav, IPR Praha

Náhradníci poroty - nezávislí

Jana Zdráhalová, architektka

Přizvaní odborníci:
Květoslav Syrový – doprava
Jan Sedlák – památková péče
Lukáš Novák – hydrologie
Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

Další probíhající soutěže