Předmětem soutěže je návrh architektonického a interiérového řešení vstupního vestibulu a podatelny objektu
MPO, Na Františku 32, Praha 1, včetně návrhu mobiliáře, osvětlení a pozic bezpečnostních prvků.

Součástí návrhu je propojení vstupního vestibulu a podatelny tak, aby se zajistil vstup do podatelny mimo
bezpečnostní zařízení pro vstup do dalších prostor MPO. Bližší specifikace je uvedena v příloze P02_Stavební
program. Konkrétní řešení ponechá zadavatel na invenci soutěžících, přičemž je třeba respektovat historické
hodnoty budovy.

Budova MPO je významnou a cennou architekturou pražského nábřeží. Byla vystavěna v letech 1928-1934
významným českým architektem Josefem Fantou, dle návrhu z veřejné soutěže, jako budova pro potřeby resortu
průmyslu a obchodu. Návrh vstupního vestibulu by měl představovat novodobou, smělou a zajímavou
architekturu, která současným architektonickým jazykem vhodně doplní dílo architekta Josefa Fanty.

Součástí řešení bude veřejný předprostor vstupu do budovy.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 


Předpokládaný termín vyhlášení

23. 04. 2019

Vyhlašovatel

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1
Zastoupené Ing. Janem Benátským, ředitelem Odboru hospodářské správy

Organizátor

Bursík and Grafnetter AK

Sekretář soutěže

Bursík and Grafnetter AK

Belgická 38, 120 00 Praha 2
+420 226 223 611
zakazky@akbg.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

16:00 09. 07. 2019

Datum vyhlášení soutěže

23. 04. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

08. 03. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Aleš Petera
Ing. Janka Procházková
Ing. Jan Benátský

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Ivo Slávka
Ing. Václav Kubr

Náhradníci poroty - nezávislí

Specialisté v oborech:
Rozpočet a realizace: Mgr. A. Petr Macek
Statika: Ing. František Čermák, CSc.
Památková péče: PhDr. Mgr. Iva Furáková
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže