• Informační seminář pro organizátory architektonických soutěží

    Ve čtvrtek 6. února 2020 pořádáme informační seminář pro organizátory soutěží (resp. soutěže o návrh dle zákona č. 134/2016 Sb.). Školení je určeno pro městské architekty, pověřené úředníky a ostatní potenciální organizátory školení. Bude zaměřeno na všechny aspekty organizace architektonických soutěží podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

  • Školení porotců architektonických soutěží

    Ve čtvrtek 6. února 2020 pořádáme školení porotců soutěží (resp. soutěže o návrh dle zákona č. 134/2016 Sb.). Zájemce o práci v porotách architektonických soutěží seznámí se základními právními dokumenty - soutěžním řádem a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Účastníci se seznámí také s požadavky na porotce a jejich postavením v průběhu soutěže. Hlavní část školení se věnuje základním aspektům soutěží, jejich průběhu a dobrým i varovným příkladům z praxe

  • Kodex porotců architektonických soutěží

    Doporučení ČKA pro nezávislé odborné porotce