• Informační seminář pro organizátory architektonických soutěží

    Česká komora architektů pořádá informační seminář pro organizátory soutěží (resp. soutěže o návrh dle zákona č. 134/2016 Sb.). Školení je určeno pro městské architekty, pověřené úředníky a ostatní potenciální organizátory školení. Zaměřeno na všechny aspekty organizace architektonických soutěží podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

  • Školení porotců architektonických soutěží

    Zájemce o práci v porotách architektonických soutěží seznámíme se základními právními dokumenty - soutěžním řádem a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Účastníci se seznámí také s požadavky na porotce a jejich postavením v průběhu soutěže. Hlavní část školení se věnuje základním aspektům soutěží, jejich průběhu a dobrým i varovným příkladům z praxe. Akce je zařazena do systému celoživotního profesního vzdělávání a účast autorizovaných osob je ohodnocena 5 body.

  • Kodex porotců architektonických soutěží

    Doporučení ČKA pro nezávislé odborné porotce