Zájemce o práci v porotách architektonických soutěží seznámíme se základními právními dokumenty - soutěžním řádem a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Účastníci se seznámí také s požadavky na porotce a jejich postavením v průběhu soutěže. Hlavní část školení se věnuje základním aspektům soutěží, jejich průběhu a dobrým i varovným příkladům z praxe. Akce je zařazena do systému celoživotního profesního vzdělávání a účast autorizovaných osob je ohodnocena 5 body.


Kdy: čtvrtek 3. února 2022, od 13:00 do 15:30 hod.

Kde: online přes platformu Zoom

Zájemci o účast se mohou hlásit Tereze Zemanové písemně na e-mail [email protected].

Účast na školení je možná pouze na základě potvrzené přihlášky a uhrazení poplatku ve výši 1.000,- Kč na účet č.: 279316984/0300, variabilní symbol 220203. Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení.

Prezentace ze školení k nahlédnutí.