4. ročník studentské soutěžní přehlídky

Předmět soutěžní přehlídky: studentské školní i mimoškolní práce upravené podle podmínek daných tímto programem. Tématem předložených prací byl alespoň jeden z dále uvedených problémů:

  • urbanistické a architektonické řešení nového cenově dostupného bytového domu nebo celé obytné skupiny a její zapojení do obytného území
  • regenerace vybrané části obytného souboru a zapojení regenerovaných i nových bytových domů do parteru obytné skupiny
  •  typologie a stavebně konstrukčních řešení domů a bytů v cenově dostupném standardu a zásady řešení interiérů takovýchto bytů (alternativně při regeneraci paneláku nebo i při nové výstavbě)
  • regenerace konkrétního stávajícího panelového domu
  • subsystémy nebo technologie pro regeneraci a výstavbu bytových domů (systému vytápění, jader, elektrorozvodů, vertikálních komunikací, systémů zateplení, fasádních dílců a podobně)
  • plánovací a developerské projekty a analýzy pro přípravu bytové výstavby

 


Vyhlašovatel

Správní rada nadačního programu složená ze zástupců vypisovatelů (SFRB a Nadace ABF)

pod záštitou ČKA, ČKAIT a garantů programu (Incheba Expo Praha, Českomoravská stavební pořitelna, NSC) a organizací poskytujících prostředky pro financování programu

Porota

Řádní členové

JUDr. Jan Wagner, ředitel SFRB

Ing. arch. Ivan Hnízdil, Real design architektonický atelier, ČKA

Ing. Jiří Tingl, Českomoravská stavební spořitelna

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady Nadace

Ing. arch. Jozef Kaliský, Incheba Bratislava

Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, ČKAIT

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

Náhradníci

PhDr. Jan Novotný, Incheba Expo Praha

Ing. arch. Petr Šikola

1

Částka 40 000,-
Rozvojové území Troja, Praha 7 - obytný komplex - Josef Smyčka, FS ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

2

Částka 15 000,-
Revitalizace a nástavba panelového domu v Modřanech - Vojtěch Pošmourný, FSv ČVUT a Caterina Cappelli, facoltá di architettura Ludovico quaroni "La Sapienza" Roma

[Hodnocení poroty]

2

Částka 15 000,-
Bytový dům v Praze Bohnicích - Zdeněk Svoboda, Bořek Peška, FA ČVUT

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Bytový dům na náměstí Holešovice, Praha 7 - Daniela Šovarová, FSv ČVUT

[Hodnocení poroty]

-

Čestná uznání - středoškolské práce


STREET – HALK - Ladislav Vejsada, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod

-

Čestná uznání - středoškolské práce


KOMBI – COMFORT – HAUS - Pavel Pospíchal, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod

-

Čestná uznání - středoškolské práce


Polyfunkční dům Zvěřinova - Jana Veselá, FS VUT Brno, katedra architektury, 4. ročník

-

Čestná uznání - středoškolské práce


Modelové řešení výstavby, financování a provozování sociálního nájemného bydlení - Kateřina Servítová, FSv ČVUT, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

-

Čestná uznání - středoškolské práce


Dům ve městě – město v domě - Milan Drbálek, Pavlína Vokáčová

-

Čestná uznání - středoškolské práce


Bydlení v Bráníku - Petra Holubová, Zdeněk Pech, Nosek Ondřej, FA ČVUT

-

Čestná uznání - středoškolské práce


Nízkoenergetický bytový dům se solární stěnou - Jiří Labudek, VŠB – TUO, FAST

-

Čestná uznání - středoškolské práce


Studentské bydlení Brno – Novobranská - Michal Hýl, (spolupráce Ondřej Gaudl), FA VUT Brno