Předmětem soutěže bylo zpracování objektu v aktivním standardu, kdy aktivní standard je definován: kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou a to ve dvou vyhlášených kategoriích: Novostavby a Rekonstrukce.

 

1.cena - 35tis. Kč + exkurse do Kodaně (Dánsko) s prohlídkou aktivního domu Greenlighthouse


Vyhlašovatel

VELUX Česká republika, s.r.o.

Porota

Mag. Arch. Juri Troy (juri troy architects, Rakousko)
MA Lone Feifer (Active house Alliance, Dánsko)
Doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. (SEA Architekt, Česká republika)
Ing.arch.Ľubomír Závodný hostující profesor
FA STU, Bratislava (Závodný AA, Slovensko)
Ing. arch. Klára Bukolská (zástupce vyhlašovatele, VELUX Česká republika)

náhradníci:
Ing. Petr Vogel (Předseda České rady pro šetrné budovy, Česká republika)
Ing. arch. Dalibor Borák (Dobrý dům, Česká republika)

1

Částka 35 000,-
Kristýna Klucová, Pavlína Šmejkalová (FAST ČVUT), rodinný dům s ateliérem v Mělníku

[Hodnocení poroty]

1

Částka 35 000,-
Juraj Kačenka, Eva Bírová (FA VUT), rekonstrukce panelového domu

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena

Částka 15 000,-
Norbert Obršál (FA VUT), Městotvorný dům

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena

Částka 15 000,-
Kryštof Foltýn (FA VUT), Komfortní bydlení nad městem

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Tereza Podolská, Jiří Horký (FA a FAST ČVUT) – rodinný dům Activ House Lichnov

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Miloš Hradec (FA VUT), Dom A

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Jaroslav Matoušek (FA VUT), dům zapuštěný do svahu ve Svaté Kateřině

[Hodnocení poroty]