Slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže Active House Award se uskuteční 29. května 2013 od 18:00 hodin v Galerii Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí, Praha 1.

Výstava soutěžních projektů bude probíhat do 7. 6. 2013.

_______________________________________________________________

Předmětem soutěže bylo zpracování objektu v aktivním standardu, kdy aktivní standard je definován: kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou a to ve dvou vyhlášených kategoriích – Novostavby a Rekonstrukce.

 

Počet odevzdaných návrhů: 17 (v kategorii Novostavby 14, v kategorii Rekonstrukce 3)

 

Ceny a odměny celkem: 2x 45 000Kč /1 800 EUR + dvoudenní exkurze do Kodaně, Dánsko + 60 000Kč/ 2 400 EUR

 


Vyhlašovatel

Velux Česká republika, s. r. o. a Velux Slovensko spol. s. r. o.

Porota

Juri Troy
Ondřej Hofmeister
Martin Jančok
Lone Feifer
Klára Bukolská

náhradník:
Jiří Hirš

-

1. cena - kategorie Novostavby


Inventura archetypu - Norbert Obršál, FA VUT Brno

[Hodnocení poroty]

-

2. cena - kategorie Novostavby

Částka 20 000,-
Country Houses - Juraj Kačenka, Eva Bírová, FA VUT Brno

[Hodnocení poroty]

-

1. cena - kategorie Rekonstrukce

Částka 45 000,-
Za humny - Jaroslav Matoušek, Adam Michna, FA VUT Brno

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena poroty

Částka 25 000,-
RAW Restaurant - Ivana Linderová, Barbora Látalová, Eva Čápová, Michaela Lietavová, FA VUT Brno a FA STU Bratislava

[Hodnocení poroty]