Předmět soutěže: Zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu na řešení území „Anglického nábřeží“ - prostor před stávající Komerční bankou.


Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

Porota

Řádní členové

Ing. arch. Irena Langová
Ing. Petr Rund
Ing. arch. Jan Aulík
Ing. arch. Petr Franta
Ing. arch. Jan Jehlík


Náhradníci

Helena Matoušová
Ing. Jan Anderle
Ing. arch. Oldřich Hysek
JUDr. PhDr. Jiří Plos

1

Částka 100 000,-
Ing. arch. Alena Jenčková, Ing. arch. Anna Jenčková, Ing. arch. Ondřej Hilský, Ing. arch. Jiří Švehlík

[Hodnocení poroty]

1

Částka 100 000,-
Bc. Jan Gadziala, Doc. Ing. Miroslav Meixner, CSc., Bc. Tomáš Růžička, Bc. Roman Strnad, Bc. Šárka Vomelová, Bc. Jan Vrbka

[Hodnocení poroty]

2

Částka 65 000,-
Ing. arch. Bohumil Král, Ing. arch. Tomáš Král, Ing. arch. Irena Šebová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 35 000,-
Ing. arch. Petr Hurník, Ing. arch. Jakub Kopec. Ing. arch. Jiří Vítek, Ing. arch. Jaroslav Sedlák

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich

-

Částka 25 000,-
Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Šárka Malá, Ing. arch. Annamaria Bohuniczky, Ing. Akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Edita Lisecová, Ing. arch. Petr Štěpánek, Ing. arch. Matej Zahadňanský