Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na výstavbu nového objektu mateřské školy v areálu stávající MŠ U Sýpky včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, venkovní úpravy celého areálu MŠ vč. vybavení venkovními herními prvky. Návrh měl respektovat místní podmínky, velikost území a podmínky vyplývající z umístění objektu v městské památkové zóně Fulnek.

 

Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Fulnek

Komenského 12, Fulnek 742 45, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Bc. Mocová Jana, starostka, tel/fax: 556 770 888, 556 770 889, e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Bc. Dagmar Vahalová

nám. Komenského 12, Fulnek 742 45, tel/fax: 556 770 871, 556 770 889, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Ludvík Grym

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Mocová Jana
Mgr. Milionová Milena

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. et Ing. Skácel Petr

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 90 000,-
City Upgrade s. r. o. / Ing. arch. Ivo Pavlík, Dukovany; Ing. arch. Lucie Chytilová, Havířov; Ing. arch. Vratislav Ansorge, Červený Kostelec; Martin Málek; MgA. Jiří Polák

[Hodnocení poroty]

2

Částka 70 000,-
Ing. arch. Simona Ledvinková, Praha 4 – Podolí; Ing. arch. Buryška Pavel, Ostrava – Poruba; Ing. arch. Zdeňka Havlová, Zlín; Ing. Ondřej Fous, Praha 7; Ing. arch. Barbora Mikitová, Planá

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Ing. Marie Hlavatá, Praha 4 - Chodov

[Hodnocení poroty]