Předmět soutěže: Zpracování architektonického návrhu na výstavbu nové budovy Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C., v USA, která bude realizována po demolici stávající budovy Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C.

Výstava bude probíhat od 1. 4. do 30. 5. 2010 v Sále architektů Staroměstské radnice v Praze, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1. Výstava bude přístupná v pondělí od 11 do 18 hod. a od úterý do neděle od 9 do 18hod.


Vyhlašovatel

Ministerstvo zahraniční věcí ČR

zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.

Sekretář soutěže

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o.

Mgr. Ing. Jan Drobný - advokát

Předseda poroty

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák

Řádní členové poroty - nezávislí

Řádní členové poroty závislí:
Ing. Jan Malý
Ing. Tomáš Přikryl, Ph.D.
PhDr. Petr KolářNáhradníci poroty - nezávislí

Náhradníci poroty závislí:
Ing. Josef Doleček
Ing. Pavel Vydra


1

Částka 500 000,-
Chalupa architekti s.r.o. - Ing. arch. Marek Chalupa

2

Částka 400 000,-
Lennox architekti s.r.o. - Jindřich Starý, Michal Schwarz, Tomáš Starý, Tomáš Legner, Markéta Smrčková

3

Částka 250 000,-
Kuba, Pilař architekti s.r.o.