Předmětem soutěže byl urbanistický ideový návrh areálu brněnského Výstaviště a části areálu
brněnských vodáren s návazností na přilehlou vozovnu a rekreační areál Riviéra, který ukáže nový způsob
využití rozvojových ploch areálu a možnosti lepšího zapojení areálu do organismu města. Návrh v rozsahu
urbanistické studie byl zpracován na celé řešené území dle zadání soutěže.
Při tvorbě návrhu bylo třeba respektovat velkorysou urbanistickou koncepci areálu Výstaviště
založenou na jasně strukturovaných veřejných prostorech, které jsou obklopeny výstavními pavilony
s přidanou hodnotou architektonické kvality.

Dvoufázová otevřená ideová urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno
zastoupeno Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města

Sekretář soutěže

Ing. & Ing. arch. David Mikulášek

Kancelář architekta města Brna, p.o.,
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: 722 934 937
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Jiří Kuliš, předseda představenstva a generální ředitel Veletrhy Brno, a.s. – místopředseda
poroty
Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna
Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora města Brna
Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Zdeňka Vydrová
Ing. arch. Petr Hlaváček
prof. Ing. arch. Ivan Koleček – předseda poroty
MgA. Jakub Kořínek
prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann

Náhradníci poroty - závislí

Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna
Mgr. Petr Hladík, první náměstek primátora města Brna
Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, p.o.
PhDr. Dana Maria Staňková, Ph.D., MSc., MBA, obchodní ředitelka Veletrhy Brno, a. s.

Náhradníci poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka
prof. Ing. arch. Ir. Zdeněk Zavřel

Přizvaní odborníci:
Urbanismus a územní plánování
── Ing. arch. Jiří Fixel;
Ekonomie provozu
── Ing. Petr Halámek, Ph.D.;
Doprava
── Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.;
Development a marketing města
── Tomáš Ctibor;
Veletrhy Brno, a.s.
── Ing. arch. Lenka Štěpánková;
DPMB, a. s.
── Ing. Josef Veselý.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

2

Částka 1 500 000,-
ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o. a RadaArchitekti s.r.o.
Ing. arch. Pavel Rada, doc. Ing. arch. Milan Rak Ph.D.
Spoluautoři: Ing. arch. Alena Režná, Ph.D., Ing. arch. Martina Řehořová , Spolupráce: Ing. arch. Tomáš Sysel, Ing. arch. Radim Petruška, Ing. arch. Václav Hájek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 1 000 000,-
AiD team a.s.
Ing. arch. Pavel Bainar
Ing. arch. Jiří Babánek, Ing. arch. Marek Focher, Ing. arch. Marian Kolařík, Ing. arch. Petr Ondráček
Ing. Zdeněk Sendler
Spolupráce:Ing. Jaromír Černý, CSc.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 400 000,-
JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.
Doc. Ing. arch. Jakub Cigler
Mgr. A. Jan Hofman
Spolupráce: Bc. Peter Bednár, Ing. arch. Kamil Plavec, Mgr.A. Kateřina Pazourková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 150 000,-
prof. Ing. arch. Ivan Ruller
Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Ing. arch. Zdeněk Muller
Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz, Ing. arch. Petr Valíček

[Hodnocení poroty]