Předmětem soutěže bylo komplexní urbanisticko-architektonického řešení budoucího uspořádání prostoru Wagnerova náměstí v  Berouně s  důrazem na řešení dopravy (pěší, cyklistické, automobilové – včetně dopravy v klidu), urbanistického parteru, zeleně a mobiliáře, pro nalezení hodnotného, koncepčního návrhu jako podkladu pro rozhodnutí o dalším vývoji řešeného území a pro vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace na realizaci budoucího uspořádání řešeného území nebo pro následnou projektovou soutěž, pokud se pro ni zadavatel rozhodne.

Jednofázová otevřená ideová urbanisticko-architektonická soutěž.
Vyhlašovatel

Město Beroun

Městský úřad
Husovo nám. 68, 266 43 Beroun - Centrum
Zastoupené: RNDr. Soňa Chalupová – starostka města
tel.: +420 311 654 112
e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Mgr. Ildikó Fraňová

Městský úřad Beroun, Kancelář tajemníka

Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Tel: +420 311 654 132, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Michal Mišina – místostarosta

Ing. arch. Pavel Koubek

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Vávra
akad. arch. Tomáš Turek
Doc. Ing. arch. Petr Durdík

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Tomáš Kapal – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Náhradníci poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Jan Mužík

Seznam přizvaných odborníků:

JUDr. Sabina Burdová

Mgr. Miroslav Jerling

Mgr. Antonín Leopold

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 100 000,-
Ing. arch. Richard Ott, Ing. arch. Eliška Stoulilová, Ing. arch. Tereza Šimečková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
Architektonický ateliér Arkáda, spol. s r.o.
Ing. arch. Martin Řehák
Spolupracující osoba:

[Hodnocení poroty]