Mezinárodní dvoukolová veřejná projektová urbanistická soutěž

Předmětem soutěže bylo urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města, která bude odpovídat potřebám a realitě 21. a 22. století.

Tato soutěž přistupovala k rozvojovému území v centru Brna jako k příležitosti ke znovuuchopení města. Soutěž hledala jiný pohled na území, než je pragmatické rozmisťování objektů velkého měřítka či vytváření vnitřní periferie. Cílem bylo nalézt řešení, které bude resilientní, přizpůsobivé, udržitelné a kvalitní, a to z hlediska architektonického, urbanistického a dopravního. Úkol, který soutěž předložila architektům a dalším odborníkům, bylo navržení procesu, který má město inicializovat a který povede ke vzniku plnohodnotné, integrální části moderního evropského města.


Vyhlašovatel

Magistrát města Brna

Dominikánské náměstí 196/1
601 67 Brno

Organizátor

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

Sekretář soutěže

MOBA studio s.r.o.
+420 603 810 083
[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Vokřál - 1. místopředseda poroty
Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Bc. Matěj Hollan
Mgr. Petr Hladík

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Ivan Plicka
Doc. Ing. arch. Jiří Oplatek
prof. Arch. DI Roger Riewe - předseda poroty
Arch. Mag. arch. Silja Tillner
MSc. arch. Sándor Finta
Ing. arch. Jaroslav Wertig
doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Petr Bořecký
Ing. Jana Drápalová

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 1 800 000,-
Výherce: UNIT architekti
doc. Ing. arch. Michal Kohout
Autoři: Filip Tittl, Michal Kohout, David Tichý, Šárka Doležalová, Marie Gelová, Luboš Klabík, Filip Lux, Adéla Medunová, Lukáš Tittl a Jitka Žambochová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 1 200 000,-
Výherce: consequence forma
Autoři: Janica Šipulová, Martin Sládek, Franz Sumnitsch, Irene Djao-Rakitine, Lea Dostálová, Barbora Srpková, Veronika Kotková a Eliška Lichtnerová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 750 000,-
Výherce: Atelier M1 architekti
Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Jan Hájek
Autoři: Jakub Havlas
Doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Spolupracující osoby: Vojtěch Šaroun, Michal Tichý

[Hodnocení poroty]