Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na výstavbu městské knihovny, který by nalezl řešení využití celého prostoru v proluce vymezené Škroupovým a Jeřábkovým náměstím a Tržní ulicí za předpokladu, že návrh bude respektovat historické, kulturní, prostorové a funkční souvislosti tohoto místa. Město chtělo získat představu o možnosti využití lokality v centru města, ve které by vznikla městská knihovna, a v případě dalších prostorových kapacit řešeného území pak prostor pro další možné využití.

Jednofázová otevřená ideová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

MĚSTO ČESKÁ LÍPA

Městský úřad Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
T: 487 881 202, M: 733 251 953, E-mail: [email protected]

a

SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o. p. s.
Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6
Korespondenční adresa: Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6


Sekretář soutěže

PhDr. Marta El Bournová

Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 724 085 334, e-mail: [email protected]
E-mailová adresa pro registraci: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka Městské knihovny Česká Lípa
Mgr. et Mgr. Pavla Procházková, zastupitelka

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací
Bc. Petr Novák, zastupitel

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jiří Janďourek
1

Částka 250 000,-
monom works s.r.o.
Bc. Jakub Vašek
Ing. arch. Igor Hobza
Spoluautor:

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Ing. Martina Šotolová
Eva Macejková, Oskar Madro, Ondřej Machač, Šimon Semerák

[Hodnocení poroty]

3

Částka 75 000,-
Ing. arch. Markéta Smrčková
Bc. Jakub Dvořák, Bc. Michal Bílek, Bc. Roman Balšán

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Sokoban studio s.r.o.
MgA. Petr Souček

[Hodnocení poroty]