Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko – urbanistického návrhu městských bytových domů v nově vznikající lokalitě 4 Dvory, které budou poskytovat nájemní bydlení pro různé skupiny obyvatel, doplněné o komerční prostory.

Dvoufázová otevřená architektonicko-urbanistická projektově-ideová soutěž o návrh.

 Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České BudějoviceOrganizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Mgr. Kamila Kulhánková

[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Viktor Lavička - statutární město České Budějovice, náměstek primátora statutárního města České Budějovice
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek - statutární město České Budějovice, náměstek primátora statutárního města České Budějovice
Mgr. Tomáš Chovanec - statutární město České Budějovice, člen rady statutárního města České Budějovice

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Irena Duchoňová - statutární město České Budějovice, předsedkyně bytové komise statutárního města České Budějovice
Ing. Jan Mádl - statutární město České Budějovice, člen zastupitelstva statutárního města České Budějovice

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová
Ing. arch. Lukáš Kohl - architekt a spolumajitel developerské společnosti Doma je Doma
1

Částka 1 000 000,-
Malý Chmel s.r.o.
Ing. arch. Daniel Struhařík
MgA. Miroslav Chmel, Ing. arch. Miroslav Malý, Ing. arch. Zdeněk Chmel

2

Částka 750 000,-
Ing. arch. Tomáš Hanus
Ing. arch. Jan Holub

3

Částka 500 000,-
Ing. arch. Martin Materna
Ing. arch. Jiří Mika, Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda