Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu polyfunkčního objektu (bydlení, administrativa, služby) o 4 až 6-ti nadzemních podlažích, respektujícího základní zastavovací rastr 125x125m Dolní oblasti Vítkovic, dle zastavovacího plánu vypracovaného architektem Josefem Pleskotem. Pro účastníky workshopu.


Vyhlašovatel

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Marika Hrdinová

budova Fakulty stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 – Dejvice, tel.: +420 775 600 925, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Peter Dajko
Jaroslav Sládeček
Jana Margoldová
Petr Šikola
Ivan Gürtler
Jiří Palacký

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Aleš Student
Radek Suchánek
1

Částka 20 000,-
Hana Davídková, Milada Vorzová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 15 000,-
Patrycja Niewiadomska, Michal Nawrot

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Magdalena Preisner, Katarzyna Sapota

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 5 000,-
Ondřej Kutěj, Miroslav Talaša

[Hodnocení poroty]