1. ročník studenstké soutěže

Předmětem soutěže jsou urbanistické, architektonické nebo projektové studie na lokalitu, objekt:

A) Návrh multifunkčního objektu na náměstí Svobody v Kladně,

B) Návrh konverze industriálního objektu v bývalém areálu POLDI Kladno.

 


Vyhlašovatel

Statutární město Kladno, České centrum Tokio a architekt David Vávra

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Dan Jiránek, primátor Statutárního města Kladna
Akad. arch. David Vávra
Ing. arch. František Müller, architekt Statutárního města Kladna a magistrátu

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Zdeněk Fránek
Doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Ing. arch. Petr Lešek
Ing. arch. Osamu Okamura
PaedDr. Irena Veverková
Arch. Shigefumi Tsuchiya


Náhradníci poroty - nezávislí

-

Hlavní cena (stáž v Japonsku na dobu 4 týdnů)


Gabriela Králová, Fakulta umění a architektury TU v Liberci

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena primátora

Částka 15 000,-
Bc. Filip Kotlář, Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena primátora

Částka 15 000,-
Mai Lan Chi, VUT Brno – fakulta architektury

[Hodnocení poroty]

-

Čestné uznání


Vojtěch Jeřábek a Jana Kafková, FA ČVUT

[Hodnocení poroty]

1


Tadeáš Říha, FA ČVUT

[Hodnocení poroty]