Předmětem soutěže bylo architektonické řešení zástavby prostoru parkoviště mezi ulicemi Dr. Vrbenského, Hrnčířská, Mlýnská a Gen. Klapálka, tzv. Zbourák, západně od autobusového nádraží v centru Kladna

 2. ročník soutěže pro studenty oboru architektura vysokých škol na území ČR.

 

Ceny a odměny celkem: 1. cena - dvoutýdenní pobyt v Japonsku, spojený s prohlídkou realizací architekta Raymonda a návštěvou ateliéru Raymond Architectural Design Office v dubnu 2014 a cena Primátora Statutárního města Kladna 25 tis. Kč


Vyhlašovatel

Statutární město Kladno

architekt David Vávra, České centrum Tokio a Raymond Architectural Design Office Inc.

Sekretář soutěže

Petra Hadravová

Úřad architektury a územního plánování, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno, tel.: 312 604 140, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

akad. arch. David Vávra
Ing. Dan Jiránek
Ing. arch. František Müller

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

1


Martin Špičák, Tadeáš Říha, Kateřina Frejlachová (FA ČVUT Praha)

[Hodnocení poroty]

-

Cena Primátora Statutárního města Kladna

Částka 20 000,-
Jakub Kolek, Vilém Kořený (FA ČVUT Praha)

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní uznání poroty


Anna Podroužková, Michaela Benešová (FUA TU Liberec)

[Hodnocení poroty]