3. ročník studentské architektonické soutěže

 

Předmětem soutěže byla urbanisticko architektonická studie bloku vymezeného ulicemi Kleinerova, Váňova, Tyršova a Vašatova s objektem dnešního OC Billa a plochou parkoviště, pro dostavbu víceúčelového objektu pro volný čas, včetně řešení veřejného prostranství a podzemního parkingu.

1. cenou je dvoutýdenní pobyt v Japonsku.

 Vyhlašovatel

Statutární město Kladno / architekt David Vávra / České centrum Tokio / Raymond Architectural Design Office Inc.

zastoupené Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

a

architekt David Vávra

a

České centrum Tokio,
zastoupené paní Evou Takamine, ředitelkou Českého centra Tokio

a

Raymond Architectural Design Office Inc.,
zastoupené architektem Shigefumi Tsuchiyou, ředitelem architektonické kanceláře

Sekretář soutěže

Ing. arch. Petra Hadravová

oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
tel.: 312 604 140, e-mail: petra.hadr[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Zdeněk Fránek
Ing. arch. Ivan Plicka
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
PaedDr. Irena Veverková

Náhradníci poroty - nezávislí

1


Bc. Tomáš Havelka (FA ČVUT Praha)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 30 000,-
Václav Pošmourný (FA ČVUT Praha)

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní uznání poroty

Částka 15 000,-
Vojtěch Tecl (UMPRUM A2)

[Hodnocení poroty]