4. ročník studentské architektonické soutěže Cena architekta Antonína Raymonda

Předmětem soutěže bylo urbanisticko-architektonické řešení náměstí Karla Wittgensteina.

Úkolem pro soutěžící bylo definovat plochu náměstí, najít zpřetrhané vazby mezi centrem města a územím na jih od něj (OC Central). Následkem necitlivé asanace a masivní panelové výstavby působí okraj centra periferním dojmem, cílem je toto vyznění potlačit a proměnit řešené území i jeho okolí na městský prostor.

Plochu náměstí bylo možné vymezit i novými objekty, nejlépe s funkčním mixem městského jádra (dostupné bydlení, obchody, služby, atp.). Najít prostor pro co největší počet parkovacích míst, která vzhledem k rozsáhlé bytové výstavbě na tomto místě citelně chybí.


Jednofázová ideová architektonicko-urbanistická soutěž pro studenty architektury, kteří v době vyhlášení soutěže nedosáhli věku 30 let a kteří vyhoví veškerým požadavkům stanoveným v soutěžních podmínkách. Soutěž je určena pro jednotlivé studenty, nikoli týmy, není určena pro postgraduální studenty.

Hlavní cena: dvoutýdenní pobyt v Japonsku, spojený s prohlídkou realizací architekta Raymonda a návštěvou ateliéru Raymond Architectural Design Office v dubnu 2018 pro jednoho vítězného studenta.

Další ceny: finanční částka ve výši 30.000,- Kč za druhé místo a 15.000,- Kč za třetí místo.
Vyhlašovatel

Statutární město Kladno / architekt David Vávra / České centrum Tokio / Raymond Architectural Design Office Inc.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Petra Hadravová

oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno
tel.: 312 604 140
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. František Müller, architekt Statutárního města Kladna a magistrátu
Ing. arch. Ondřej Rys, předseda Komise RM pro rozvoj města
akad. arch. David Vávra, spoluvyhlašovatel soutěže

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Štěpán Špoula
Ing. arch. Tomáš Prouza
PaedDr. Irena Veverková
Ing. arch. Eva Kováříková-Brandová

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Marek Bečka
Ing. Zdeněk Slepička

Náhradníci poroty - nezávislí

1


Bc. Dominika Kovandová, ČVUT Praha, FA
- dvoutýdenní pobyt v Japonsku -

[Hodnocení poroty]

2

Částka 30 000,-
David Poloch, ČVUT Praha, FA

[Hodnocení poroty]

3

Částka 15 000,-
Dominika Tesárková, ČVUT Praha, FA

[Hodnocení poroty]