Předmět soutěže: Předmětem soutěže jsou ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství měst Most a Odolena Voda, dále barokního zámku a okolí Rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. Specifikace jednotlivých zadání se nachází v příloze těchto soutěžních podmínek Soutěžící si mohou vybrat to zadání, které jim bude nejlépe vyhovovat.


Vyhlašovatel

Společnost Petra Parléře, o.p.s.

Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6

Řádní členové poroty - závislí

Řádní členové poroty - nezávislí

Řádní členové poroty závislí:
Ing. Martin Dvořák
Ing. arch. Jiří Harant

Řádní členové poroty nezávislí:
Ing. arch. Osamu Okamura
Ing. arch. Jaroslav Wertig
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek

Náhradníci poroty - nezávislí

Náhradníci poroty závislí:
PhDr. Jiří Kacetl
Roman Straka

-

Cena Petra Parléře 2010


Neudělena

-

Cena za Prostor pro život

Částka 100 000,-
Ing.arch.Martin Čeněk, Ing.arch.Petr Synovec -Odolena Voda - Revitalizace Dolního náměstí, kompletní přestavba prostoru náměstí

[Hodnocení poroty]

-

Cena za Prostor pro život

Částka 100 000,-
Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich -Most, Vtelno - Revitalizace centrálního veřejného prostranství části obce Most

[Hodnocení poroty]

-

Cena MMR za přínos k rozvoji města

Částka 50 000,-
Ing. arch. Jakub Svatoň, Ing.arch.Eva Brandová - Odolena Voda - Revitalizace Dolního náměstí, kompletní přestavba prostoru náměstí

[Hodnocení poroty]