Předmětem soutěže byla ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství měst

Sokolov, Valašské Klobouky a Valašské Meziříčí a nefunkčního průmyslového areálu

v Železném Brodě. 10. ročník


Vyhlašovatel

Společnost Petra Parléře, o.p.s.

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Radek Bařinka
Petra Němečková
Jiří Pernický
Martin Řehák
Eva Brandová
-

Cena Petra Parléře

Částka 140 000,-
Ing. Marie Hlavatá, Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá, téma: Valašské Klobouky - Rekonstrukce Masarykova náměstí

[Hodnocení poroty]

-

Cena Ministerstva životního prostředí

Částka 120 000,-
Ing. arch. Jan Albrecht, MgA. Renata Slámková, téma: Valašské Meziříčí - Regenerace parteru náměstí s přiléhající ulicí Mostní

[Hodnocení poroty]