Předání cen vítězům soutěže o Cenu Petra Parléře 2012 a 2013 spolu s prezentací vítězných studií se uskuteční 5. června 2013 od 14hod. v reprezentačních prostorách rezidence primátora hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 1.

_______________________________________

Předmětem soutěže byla ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství měst Sokolov a Police nad Metují.


Vyhlašovatel

Společnost Petra Parléře, o.p.s

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jiří Škop, zástupce města Police nad Metují
Petra Němečková, zástupce města Sokolov
Ing. arch. Tomáš Hradečný

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Eva Brandová
1

Částka 110 000,-
Ing. arch. Martin Rosa, Ing. arch. Kamil Mrva, Kamil Mrva Architects, Kopřivnice

[Hodnocení poroty]

2


Neudělena.

3

Částka 50 000,-
ASMM, Ing. arch. Alexandr Skalický, Náchod

[Hodnocení poroty]