Účelem a posláním soutěže 9.ročníku bylo nalézt zajímavé návrhy a názory na moderní výškovou dominantu Prahy. Cílem bylo poskytnout příležitost mladým architektům pro uplatnění kreativních myšlenek.

Pro VŠ studenty oboru architektura a příbuzných oborů.


Vyhlašovatel

Central Group a.s.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Eva Koláčková

Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, tel: 226 221 127, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Zdeněk Frey
PhDr. Alena Řezníčková

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Vojtěch Martínek

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 50 000,-
Zuzana Pelikánová, Denisa Annová, Veronika Rehortová, FS VUT Brno

[Hodnocení poroty]

2

Částka 25 000,-
Lucie Burešová, Jiří Mika, Tomáš Tomsa, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Lenka Milerová, Vojtěch Tecl, VŠUP Praha

[Hodnocení poroty]