Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu podoby nového sídla Správy železnic, státní organizace v jižním sousedství připravovaného Terminálu Smíchov podél ulice Nádražní v Praze 5.

Mezinárodní jednofázová otevřená architektonická projektová soutěž o návrh.


Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7
Praha 1

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

[email protected] / [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Jiří Svoboda, MBA
Správa železnic, státní organizace, Generální ředitel
Ing. Radim Anton
Správa železnic, státní organizace, Stavební správa Západ, úsek technický PHA, Manažer projektu
Ing. arch. Jaroslav Wertig
Ateliér A69, architekt

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Hofhanzl
Správa železnic, státní organizace, Ředitel OJ, Stavební správa Západ
Ing. Jakub Bazgier
Správa železnic, státní organizace, Náměstek ředitele OJ, Stavební správa Západ, Úsek technický PHA
Ing. Pavla Urbánková
Správa železnic, státní organizace, Vedoucí oddělení pro techniku ŽDC, Stavební správa Západ, Úsek technický PHA, odd. pozemních staveb
Ing. Jakub Veselý
Správa železnic, státní organizace, Systémový specialista, Stavební správa Západ, Úsek technický PHA, odd. pozemních staveb
Ing. Petr Vaníček
Správa železnic, státní organizace, Vedoucí oddělení pro techniku ŽDC, Stavební správa Západ, Úsek technický PHA, odd. přípravy Praha 1
Ing. arch. Tomáš Veselý
Magistrát HMP, Zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, architekt, č. autorizace ČKA 03136
JUDr. Tomáš Homola
místostarosta MČ Praha 5

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 3 000 000,-
William Matthews Associates
William Matthews , David Walker

2

Částka 2 000 000,-
Atelier M1 architekti, s.r.o.
Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Jan Hájek
Ing. arch. Jakub Havlas , MgA. Vojtěch Šaroun

3

Částka 1 000 000,-
PERSPEKTIV/GRIDO
Ing. arch. Martin Stára, Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski
Ing. arch. Ján Antal , Ing. Michal Rulc , Ing. arch. Sebastian Sticzay , Ing. arch. Silvia Snopková , MgA. Jakub Herza

-

Odměna

Částka 500 000,-
Pelčák a partner architekti,s.r.o.
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák

-

Odměna

Částka 500 000,-
Ing. arch. Petr Šuma, Ing. arch. Pavel Fajfr