Předmět soutěže: Nízkopodlažní bytový dům do 4 NP s podzemním parkováním, situovaný v rovině.

Účel a poslání soutěže: Nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického řešení odpovídající začátku 21. století. Cílem je podpořit mladé architekty - studenty, kteří se danou problematikou chtějí v budoucnu zabývat.


Vyhlašovatel

Central group a.s.

Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4

Porota

Ing. arch. Zdeněk Lukeš
Ak. arch. David Vávra
Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová
Ing. arch. Eva Koláčková
Filip Grygera

Náhradníci:
Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. arch. Jiří Hůrka

1

Částka 100 000,-
David Beke a Vojtěch Dvořák, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Martin Cviček, FA VUT Brno

[Hodnocení poroty]

3

Částka 12 500,-
Pavel Hrdý, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

3

Částka 12 500,-
Pavel Matyska, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]