Předmět soutěže: Rodinný dům odpovídající požadavkům bydlení v 21. století, situovaný v teplotním pásmu České republiky.

 

Účel a poslání soutěže: Nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického řešení odpovídající začátku 21. století a podpořit mladé architekty - studenty, kteří se danou problematikou chtějí v budoucnu zabývat. Užití autorských děl přihlášených do soutěže je určeno výhradně pro prezentační, propagační a marketingové účely vyhlašovatele.

 


Vyhlašovatel

Central group a.s.

Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4

Porota

Zdeněk Lukeš,
David Vávra,
Jiří Hůrka,
Eva Koláčková,
Filip Grygera,

náhradníci:
Boris Redčenkov,
Luděk Jasiok

1

Částka 100 000,-
Lucia Hladná, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Filip Kotlář, VUT Liberec, Jan Jaroš, FA ČVUT

[Hodnocení poroty]

3

Částka 25 000,-
Ing. Miloslav Krůpa, VUT Brno

[Hodnocení poroty]