Předmětem architektonické soutěže bylo nalezení hodnotného a koncepčního návrhu plochy před novostavbou obecního úřadu v řešeném území a koncepce zachování hodnoty navazujícího veřejného prostranství centrální plochy obce v dotčeném území.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice
Za zadavatele jedná: Ing. Daniel Stráský, starosta obce
Tel: 606 073 667
E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. David Mikulášek

Sekretář soutěže

Ing. arch. David Mikulášek

Bratislavská 206/21, 602 00 Brno
Tel.: +420 777 066 687
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Daniel Stráský, starosta obce
RNDr. Karel Taft, MBA, zastupitel

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Martin Kružík, místostarosta
Ing. Oldřich Pokorný, zastupitel, člen kontrolního výboru

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Mutina

Přizvaní odborníci:
Ing. Martin Smělý - doprava.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

1

Částka 35 000,-
Architektonická kancelář Jiří Kolomazník s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Růžička, Ing. arch. Jiří Kolomazník
Bc. Viktor Schwab , Bc. Matěj Ondruch
Spolupráce: Ing. Jan Hvorecký

[Hodnocení poroty]

3

Částka 17 500,-
Studio PHX s.r.o. a MgA. Iva Potůčková
Ing. arch. Daniel Piecuch
MgA. Iva Potůčková ,

[Hodnocení poroty]

3

Částka 17 500,-
Ing. arch. Ivan Palacký
Ing. arch. Roman Čerbák , Ing. arch. Martin Klenovský ,
Spolupráce: Ing. Lukáš Černý

[Hodnocení poroty]