Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko – urbanistického návrhu za účelem nalezení co nejlepšího řešení center obce Středokluky, historického, současného a servisního centra obce. Předmětem soutěžebylo také umístění a řešení obecního úřadu s doplňkovými funkcemi a řešení objektu dobrovolných hasičů a technických služeb obce.

Jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Obec Středokluky

se sídlem Lidická 61, 252 68 Středokluky
jednající starostou obce Ing. Jaroslavem Paznochtem

Organizátor

gogolák + grasse, s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Lukáš Grasse

tel.: 728 555 462
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Ivan Gogolák
Ing. Jaroslav Paznocht, starosta
RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jan Petrů

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníciPorota má právo přizvat potřebné specialisty.

1

Částka 300 000,-
majo architekti
Ing. arch. Martin Poláček
Ing. arch. Iva Potůčková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
re:architekti studio s.r.o.
Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. Jan Vlach, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jiří Žid

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
MCA atelier, s.r.o.
prof. Ing. arch. Miroslav Cikán
Ing. arch. Radek Novotný , Ing. arch. Jiří Opl

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
EHL a KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, Ing. arch. Jaroslav Malina
Ing. arch. Jana Vichorcová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký
Ing. arch. Michal Ševčík, Ing. arch. Alexandr Verner, Ing. arch. Kateřina Holotová, Bc. Kateřina Fišerová

[Hodnocení poroty]