Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího konceptu ztvárnění a revitalizace centra obytného souboru Štěpnice.

Město očekávalo silnou a nosnou ideu, která měla být přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční proměně a revitalizaci zanedbaného subcentra, které se má stát důstojnou a organickou součástí relativně kvalitního obytného souboru.

Jednofázová otevřená ideová urbanisticko-architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Uherské Hradiště

Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 686 01
Tel: 572 525 111
E-mail (podatelna): [email protected]
Datová schránka: ef2b3c5

Sekretář soutěže

Libuše Hradilová

Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 686 01
Tel: 572 525 242
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Stanislav Blaha, starosta města Uherského Hradiště,
Ing. Jaroslav Zatloukal, místostarosta města Uherské Hradiště
Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí Útvaru městského architekta MěÚ

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Martina Radochová, referentka Útvaru městského architekta MěÚ
PhDr. Blanka Rašticová, předsedkyně komise Architektury a regenerace MPZ

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavel Pekár
Ing. arch. Iveta Ludvíková
Ing. Markéta Sprinzlová

Porota si se svolením zadavatele může v průběhu soutěže vyžádat přizvání odborníků.

1

Částka 140 000,-
Ing. arch. Milan Chlápek
Jan Chlápek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
Ing. arch. Jana Kafková
Ing. arch. Karolína Roschl

[Hodnocení poroty]

-

Odměna za ojedinělý přístup k řešení problému

Částka 30 000,-
Ing. arch. Alice Šimečková
Spolupráce: Ing. arch. Markěta Míčová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 30 000,-
Ing. arch. Luděk Černý
Ing. arch. Lucie Černá , Spolupráce: Ing. arch. Michala Malánová , Ing. arch. Barbora Drahorádová , Ing. arch. Jan Malinovský , Ing. Jan Kapitán

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 30 000,-
Ing. arch. Jozef Seman
Ing. arch. Hana Pleskačová, MSc Arch. , Ing. arch. Michal Mráz, MSc Arch. , Ing. arch. Antonín Hůla , Ing. arch. Lucie Pavlištíková , Ing. arch. Kristian Holan , Ing. Zuzana Končelová , Jan Hájek, M. Arch.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 30 000,-
Ing. arch. Michal Palaščák
Spolupráce: Jan Flídr, Lukáš Darda

[Hodnocení poroty]