Předmětem soutěže byl návrh nového objektu Centra volného času včetně samostatného objektu víceúčelového sálu a okolí v lokalitě Horního náměstí při ulici Kamechy v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Nový objekt Centra volného času má poskytnout odpovídající zázemí pro realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže, rodičů s dětmi i široké bystrcké veřejnosti. Víceúčelový sál má umožnit provozování sportů a poskytne prostory pro sportovní, kulturní a společenské vyžití obyvatel Bystrce. Návrh měl citlivě dotvořit stávající strukturu sídliště a vymezit občanům městské části kvalitní veřejný prostor, který bude maximálně respektovat stávající významnou plochu zeleně v území Horního náměstí.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupeno Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města

Sekretář soutěže

Ing. arch. David Mikulášek

Kancelář architekta města Brna, p.o.,
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: 722 934 937
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Jiří Oplatek

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Jaroslav Petr – 1. místostarosta MČ Brno-Bystrc, místopředseda poroty
Miroslav Klimeš - místostarosta MČ Brno - Bystrc
Mgr. Petr Sedlář – vedoucí CVČ Bystrouška

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Martin Ander, PhD. - náměstek primátora města Brna
Ing. arch. Petr Bořecký - místopředseda komise RMB pro územní plánování
Mgr. Zdeňka Říhová – ředitelka Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova, p. o.

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 400 000,-
Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Ing. arch. Jan Sochor
Spolupráce: Ing. arch. Tereza Abrhámová, Bc. Michaela Brychtová, Ing. arch. Norbert , Gáfrik, Ing. Šárka Justová, Bc. Jan Kozák, Isabel Cristina Mieres, Ing. arch. Martina Mikócziová, Ing. arch. Jan Rolinc, Ing. arch. David Vahala

[Hodnocení poroty]

2

Částka 300 000,-
Ing. Martin Sladký
Eduard Sojka, Martin Josek, Jakub Sládeček

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
studio AEIOU s.r.o.
Ing. arch. Jan Vojtíšek
Ing. Jakub Staník
Spolupráce: Ing. arch. Tamara Bemerová, Ing. Tomáš Pevný a Ing. Klára Zahradníčková

[Hodnocení poroty]