Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu urbanistického, architektonického, provozního, dispozičního, konstrukčního, technického a estetického řešení stavby Krajského kulturního a vzdělávacího centra, zahrnujícího Krajskou knihovnu Františka Bartoše, Krajskou galerii výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a to v budovách č. 14 a 15 bývalé továrny firmy Baťa ve Zlíně a v prostoru mezi těmito budovami. Předmětem soutěže nebyl podrobný návrh interiérového zařízení, exteriérového mobiliáře a expozic, vyjma částí pevně spojených se stavbou a orientačního rozmístění interiérového vybavení.

 Vyhlašovatel

Zlínský kraj

Porota

Řádní členové poroty

Libor Lukáš
Ing. Jindřich Ondruš
PhDr. Zdena Friedlová
Ing. arch. Dagmar Nová
Prof. Ing. Ach. Miroslav Masák
Prof. Ing. Arch. Emil Přikryl
Ing. arch. Regina Loukotová
Ing. Arch. Antonín Novák
Prof. PhDr. Pavel Zatloukal


Náhradníci

Mgr. Karolina Jirkalová
Ing. arch. Marek Štěpán
Ing. Milan Hudec
Mgr. Pavel Macura
Ing. Petr Všetečka
PhDr. Ivan Plánka
PhDr. Václav Mílek

1

Částka 1 100 000,-
A.D.N.S. Production s.r.o., autoři: Akad. arch. Václav Alda, Ing. Petr Dvořák, Ing. arch. Peter Jurášek, Akad. arch. Martin Němec, Ing. arch. MgA Juraj Sonlajtner, Ing. arch. Jakub Děnge, Ing. arch. Petr Janeš, Ing. arch. Jakub Obůrka, spolupráce: Ing. Jiří Petlach

[Hodnocení poroty]

2

Částka 900 000,-
Ateliér K2 - Ing. arch. Jiří Poláček, Ing. arch. Václav Škarda, autoři: Ing. arch. Jiří Poláček, Ing. arch. Václav Škarda, spolupráce: Ing. arch. David Šabata, vizualizace: Jiří Zákostelný

[Hodnocení poroty]

3

Částka 800 000,-
Ing. arch. Peter Lacko, spolupráce: Filip Tittelbach, Adam Kekula, Lenka Dvořáková, Markéta Burešová, Anna Eiseltová, Tereza Schneiderová, Radek Müller, Jiří Cajthaml, Petr Boháč, Antonín Žižkovský

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
Ing. arch. Stanislav Šutvaj, spolupráce: Mgr. Art. Matúš Bišťan

-

Odměna

Částka 100 000,-
Cuboid architekti s.r.o., autoři: Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdalena Pappová, spolupráce: Ing. arch. Filip Kándl, Arch. Polina Strukova, Ing. Michal Nastoupil

-

Odměna

Částka 100 000,-
SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o., autoři: Ing. arch. Michal Hušek, Ing. arch. Petr Čihák, Ing. arch. Linda Novotná, spolupráce: Ing. Martin Mašek, Ing. Josef Franc, Ing. Vít Šrámek, Ing. Jiří Kovář, Ing. Martin Spálenský