Účel a poslání soutěže: Nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického řešení odpovídající začátku 21. století. Cílem bylo podpořit mladé architekty - studenty, kteří se danou problematikou chtějí v budoucnu zabývat.


Vyhlašovatel

CENTRAL GROUP a.s.

Porota

Řádní členové poroty

Ing. arch. Zdeněk Lukeš
Ing. arch. Petr F. Bílek
Akad. arch. David Vávra
Ing. arch. Eva Koláčková
Filip Grygera


Náhradníci poroty

Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. arch. Luděk Jasiok
Ing. arch. Jiří Hůrka

1

Částka 100 000,-
Bc. Miroslav Klofáč, Bc. Tomáš Lindovský, Bc. Martin Stára, Bc. Kamil Štajgl (FA ČVUT PRAHA)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Veronika Dobešová, Gabriela Blažková (VUT BRNO)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 25 000,-
Anežka Martínková, Ondřej Synek (AVU Praha)

[Hodnocení poroty]