Předmět soutěže: Předmětem soutěže jsou návrhy, které v architektonickém, projektovém a dispozičním řešení maximálně využívají možnosti kompletního cihlového systému POROTHERM včetně malt, omítek a ostatních výrobků Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. jako např. lícové cihly TERCA apod.


Vyhlašovatel

Wienerberger

cihlářský průmysl, a.s., zastoupen Ing. Romanem Bustou, ředitelem prodeje a marketingu

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

Řádní členové poroty - nezávislí

Řádní členové poroty závislí:
Ing. Petr Veleba

Řádní členové poroty nezávislí:
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová

Náhradníci poroty:
Ing. Tomáš Chromý
Doc. Ing. František Kulhánek

-

Hlavní cena POROTHERM DŮM 2010

Částka 50 000,-
Ing. arch. Jan Hořejší, Bc. Vít Podráský (Architektonický atelier 2H s.r.o.)

[Hodnocení poroty]

-

Hlavní cena POROTHERM DŮM 2010

Částka 50 000,-
Veronika Dobešová, Gabriela Blažková

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj

Částka 50 000,-
Ing. arch. Blanka Navrátilová

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení

Částka 50 000,-
Ing. arch. Michal Grošup

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ

Částka 30 000,-
Ing. arch. Petr Jureček

[Hodnocení poroty]