Veřejná anonymní designerská soutěž

Předmětem a účelem soutěže je nalezení nových návrhů prvků či sérií městského mobiliáře, vytvořených pro účely této soutěže, nebo návrhů prvků či sérií doposud nerealizovaných.

Soutěžní kategorie

      1. Svítidlo v městském prostředí – svítidla vhodná pro užití ve veřejném prostoru

 

      2. Němý kolportér – pro distribuci tiskovin nabízených zdarma

 

      3. Reklamní prvek jako součást městského organismu – jakýkoliv konkrétní prvek městského mobiliáře, který je nosičem informace (reklamy).

 

 


Vyhlašovatel

Občanské sdružení City Point

Za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, České komory architektů a Design centra České republiky a pod záštitou ministra pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínka, vyhlašují 2. ročník designérské soutěže "City Point | Na cestě městem 2006".

Porota

Jan Kasl (architekt, bývalý primátor Prahy, Sdružení nezávislých kandidátů)
David Karásek (designér, společnost mmcité)
Karel Kobosil (Design centrum České republiky)
Karel Hájek (architekt, FA ČVUT, ateliér Patrika Kotase)
Petr Žák (odborník na osvětlení ze společnosti Etna)
Osamu Okamura (šéfredaktor časopisu Era 21)
Veronika Loušová (šéfredaktorka czechdesign.cz)
Ludvík Grym (architekt, zástupce ČKA)

-

Hlavní cena


Jiří Vojtěšek

[Hodnocení poroty]

-

Němý kolportér


Ing. arch. Jana Zoubková a Ing. arch. Petr Moráček

[Hodnocení poroty]

-

Svítidlo v městském prostředí


Bedřich Kostorek

[Hodnocení poroty]

-

Reklamní prvek jako součást městského organismu


Cena neudělena.