Předmět soutěže: 9. ročník soutěže. Ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství měst Jičín, Klatovy, Most, Rousínov, Šumperk, Vodňany dále historických budov v městech České Budějovice a Třeboň a plaveckého areálu v Zábřehu na Moravě. 


Vyhlašovatel

Společnost Petra Parléře, o. p. s.

Porota

Hodnotitelská rada udělila Cenu Petra Parléře a vyjádřila se k návrhům dílčích cen a potvrdila je.

Řádní členové Hodnotitelské rady: Tomáš Hradečný, Pavel Hnilička, Tomáš Jiránek, Petr Kovář, Ivan Lejčar, Osamu Okamura, Eva Špačková, náhradníci: Alena Korandová, Jaroslav Wertig


Porota (kategorie A): Eva Brandová, František Havíř, Radek Jiránek, Pavel Hnilička, Ivan Lejčar, Alena Korandová, Jaroslav Wertig, náhradníci: Ivana Kašparová, Eva Špačková


Porota (kategorie B): Václav Doležal, Jiří Harant, Karel Burda, Tomáš Jiránek, Petr Kovář, Osamu Okamura, Eva Špačková, náhradníci: Eva Brandová, Tomáš Hradečný


Porota (kategorie C): Jiří Houdek, Ivana Popelová, Tomáš Hradečný, Osamu Okamura, Jaroslav Wertig, náhradníci: Eva Brandová, Pavel Hnilička

-

Cena Petra Parléře 2011(50 tis. Kč) a Cena kategorie A – veřejná prostranství - Cena Ministerstva pro místní rozvoj (100 tis. Kč)


Klatovy - Ing. arch. Jaromír Chmelík, Ing. arch. Hana Kasalová, Ing. arch. Kryštof Kreisinger (architekti chmelík & partneři, s.r.o.)

[Hodnocení poroty]

-

Cena kategorie B – parky a koupaliště (100 tis. Kč)


Vodňany - Ing. arch. Petr Brožek, Ing. Kamil Novosad

[Hodnocení poroty]

-

Cena kategorie C – historické budovy (50 tis. Kč)


České Budějovice - Ing. arch. Jiří Danda, Ing. arch. Ivan Boroš, Ing. arch. Juraj Calaj, Ing. arch. Lenka Míková, Ing. arch. Vítězslav Danda (edit!)

[Hodnocení poroty]