Předmět soutěže: Ideové, architektonicko-urbanistické řešení veřejných prostranství a ideové, architektonické řešení budov ve veřejné správě. Soutěžící měli možnost řešit veřejná prostranství, budovy a interiéry dle vlastního výběru, z nabídky, která byla zveřejněna na www.cenapp.cz v den vyhlášení soutěže a nebo poskytnuta soutěžícím prostřednictvím sekretáře soutěže.

Účel a poslání soutěže: Nalezení nejvhodnějšího architektonicko-urbanistického řešení zvolených veřejných prostranství a architektonického řešení budov a interiérů ve veřejném vlastnictví.


Vyhlašovatel

Společnost Petra Parléře, o.p.s

zastoupená Dr. Allanem Gintlem, Zavadilova 5, 160 00 Praha 6

Porota

Řádní členové
- Ing. arch. Ivan Hnízdil
- Ing. arch.Tomáš Hradečný
- Ing. arch. MgA. Alena Hýblová
- Akad. arch. Petr Kovář
- prof. Ing. arch. Miroslav Masák
- Ing. arch. Jan Sedlák
- Ing. arch. Jaroslav Wertig

Náhradníci
- PhDr. Allan Gintel
- Jiří Oberfalzer

-

Cena Petra Parléře

Částka 200 000,-
Světlá nad Sázavou – regenerace centra města, Ing. arch. Simona Fišerová, Ing. arch. Adéla Středová

[Hodnocení poroty]

-

Cena Staveb silnic a železnic za přínos k rozvoji architektury měst

Částka 50 000,-
Tišnov - úprava náměstí Míru – Ing. arch. Lukáš Pecka, Ing. arch. Barbora Šimonová, Ing. arch. Jiří Vokřál

[Hodnocení poroty]

-

Cena Hochtief CZ – prostor pro život

Částka 50 000,-
Kraslice - obnova areálu Městských sadů - Ing. arch. Igor Kovačevič, Ing. arch. Ivette Vašourková, Ing. arch. Věra Šatochinová

[Hodnocení poroty]