Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu denního stacionáře s venkovními pobytovými prostory, který bude propojen se stávajícím objektem domova seniorů – budovou „D“. Denní stacionář bude určen pro denní pobyt 10 klientů a 4 klientů v rámci odlehčovacích služeb.


Vyhlašovatel

Město Říčany

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Vladimír Kořen
Ing. Arch. Adam Fröhlich

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Alice Štěpánková
Mgr. Blanka Spolková

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Martin Závodný
1

Částka 50 000,-
Ing. Arch. Jakub Havel, Ing. Arch. Ladislav Vendel, Ing. Arch. Lukáš Velíšek, účastník: Architektonický atelier Aleš, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 30 000,-
Ing. Arch. Marcel Ružička, Ing. Arch. Tomáš Pína, účastníci: Ing. Michal Černý, Ing. Arch. Marcel Ružička, Ing. Arch. Tomáš Pína

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
Ing. Arch. Daniel Kříž, Ing. Eva Křížová

[Hodnocení poroty]