Hlavní město Praha vyhlašuje designérskou soutěž na městský mobiliář. Designéři navrhnou novou podobu laviček, stojanů na kolo a odpadkových košů. Soutěžit se bude ve veřejné mezinárodní soutěži, kterou organizuje Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha). Prvky mobiliáře by měly vycházet z charakteru a historie pražského prostředí a citlivě doplňovat vizuální působení pražských ulic a náměstí.

Předmětem soutěže je návrh setu pražského městského mobiliáře obsahující

  • lavičku s opěradlem (možno řešit i s područkami), lavička bez opěradla
  • kapacitní odpadkový koš, závěsný odpadkový koš
  • stojan na kola

Každá navržená součást by měla být schopna vystupovat samostatně i v sestavě s dalšími prvky. Důraz by měl být kladen na designovou příbuznost jednotlivých prvků, reprezentativnost a snadnou údržbu a správu.

Prvky by měly vycházet z pražského prostředí, jeho charakteru a historie. Měly by dotvářet vizuální charakter veřejných prostranství, citlivě jej dotvářet a adekvátně doplňovat. Mobiliář by měl být dostatečně reprezentativní pro významné i běžné veřejné prostranství. Prvky budou umisťovány jak do uličních prostranství a náměstí tak do parků převážně v centru a širším centru Prahy.

Očekává se, že prvky budou představovat kvalitní zhodnocení prostranství, do kterého budou umístěny.

Prvky by měl spojovat kvalitní designérský koncept, při zachování uživatelské přívětivosti.

Veřejná mezinárodní dvoufázová soutěž.

Upozorňujeme členy ČKA, že se nejdná o soutěž, na kterou se vztahuje Soutěžní řád, a tudíž jí nebudeme vydávat doložku regulérnosti. Členové ČKA se ovšem mohou této soutěže bez obav zúčastnit, neboť soutěž ctí pravidla dobrých soutěží.


Vyhlašovatel

Hlavní město Praha

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA / primátorka hl. m. Prahy
Mgr. Jiří Skalický / ředitel Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy
Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. / ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha

Řádní členové poroty - nezávislí

Claude Brulhart / designér města Ženeva pro mobiliář a veřejný prostor
prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c. / designér
doc. Eva Eisler / designérka
doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek / architekt

Náhradníci poroty - závislí

MgA. Marek Kopeć / vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha
Mgr. Petra Kolínská / náměstkyně primátorky, radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Matěj Chabera / designér
Ing. arch. Adam Halíř / architekt