Předmětem veřejné zakázkybylo zpracování kompletní projektové dokumentace Léčebny (včetně projektu interiéru), výstavba Léčebny a poskytování služeb energetického managementu budovy během prvních 3 let provozu Léčebny. Předmětem veřejné zakázky nebyla dodávka interiéru s výjimkou gastro vybavení kuchyně, vybavení speleošaten a sušárny spacáků a všech kuchyňských linek v objektu a recepčního pultu. Projektová dokumentace včetně modelu skutečného provedení Léčebny měla být zpracována podle modelu BIM (Building Information Modeling).

Jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením.

Design&Build koncept.Vyhlašovatel

Jihomoravský kraj

Zastoupený Ing. Pavlem Šromem, vedoucím odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Sídlo: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Kontaktní osoba:
Ing. Alena Havlíčková, oddělení realizace investic odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon: +420 541 652 344
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. David Mikulášek

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Ing. Taťána Malá, náměstkyně hejtmana JMK
Vít Rajtšlégr, člen Rady JMK
MUDr. Jarmila Überhuberová, primářka Dětské léčebny v Ostrově u Macochy

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Milan Vojta, M.A., MBA, člen Rady JMK
Igor Chlup, předseda výboru sociálně-zdravotního Zastupitelstva JMK
Stanislav Navrkal, předseda výboru kontrolního Zastupitelstva JMK

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT UCEEB
Ing. arch. Štěpán Mančík, Ph.D., ČVUT UCEEB
MUDr. Kateřina Bednaříková, ředitelka JDL, p.o.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 400 000,-
Společnost Dětská léčebna Ostrov – tvořená společnostmi: VCES a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, IČO: 26746573 (správce společnosti), ENESA a.s., se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, IČO: 27382052 a Adam Rujbr Architects s.r.o., se sídlem Lidická 75, 602 00 Brno, IČO: 26920522
Ing. arch. Adam Rujbr

[Hodnocení poroty]

2

Částka 300 000,-
PS BRNO, s.r.o., se sídlem Vídeňská 153/119b, 619 00, Brno, IČO: 255 06 820 Autor: LT PROJEKT a.s., se sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, IČO: 29220785

[Hodnocení poroty]

3

Částka 200 000,-
Účastník: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915 Autor: K4 a.s., se sídlem Kociánka 8/10, Sadová, 612 00 Brno, IČO: 60734396

[Hodnocení poroty]

-

Náhrada

Částka 150 000,-
Účastník: Společnost Léčebna Ostrov u Macochy – tvořená společnostmi: OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796 (vedoucí společník) a INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 255 94 443 Autor: INTAR a.s.

[Hodnocení poroty]