Předmětem soutěže byl návrh zpracování architektonického řešení víceúčelového centra pro děti a mládež „Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno“ a parkových úprav přilehlého okolí.

Jednofázová vyzvaná ideová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Za zadavatele jedná: Ing. arch. Petr Bořecký, uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj
Tel: 542 526 307
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Jana Výtisková

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Tel: 542 526 314
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

JUDr. Michaela Dumbrovská, 1. místostarostka MČ Brno-střed
Ing. arch. Petr Bořecký, uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj
Bc. Michal Doležel, člen rady MČ Brno-střed

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Martin Landa, starosta MČ Brno-střed
Jiří Švachula, 2. místostarosta MČ Brno-střed

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Lukáš Tecl
Ing. arch. Zuzana Sankotová Morávková

Přizvaní odborníci:
Ing. Martin Schwab, 4. místostarosta MČ BS pro oblast ekonomiky, rozpočtu a financí
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS
Ing.&Ing. arch. David Mikulášek, KAM Brno

1

Částka 150 000,-
Ateliér Vizage s.r.o.
Ing. arch. Ivan Palacký
Ing. arch. Tomáš Doležal, Ing. arch. Petr Čáslava Ph.D., Ing. arch. Roman Čerbák, Ing. arch. Martin Klenovský

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
EA-architekti s.r.o.
Ing. arch. Zdeněk Eichler, Ing. arch. Eva Eichlerová
Spolupráce: Ing. arch. Martina Matušková , Ing. arch. Přemysl Valový

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
PROAM, s.r.o.
Ing. arch. David Šrom, Ing. arch. Kristýna Shromáždilová
Ing. arch. Hana Kynčlová, Ing. arch. Václav Štojdl ,
Spolupráce: Ing. arch. Lukáš Fišer

[Hodnocení poroty]