Předmět soutěže: Město Dobříš jako přirozené spádové místo a srdce regionu vyhlásilo v souladu s požadavky a přáními občanů a neziskových organizací architektonickou soutěž, jejímž předmětem bylo zpracování soutěžního návrhu Městského domu Dobříš. Cílem bylo vytvořit dům celoživotního vzdělávání a získávání informací, příjemné místo k setkávání pro všechny věkové skupiny, místo rozličných, avšak vhodně se doplňujících typů služeb. Aktivity by měly být v synergickém vztahu, měly by se vzájemně prolínat a podporovat.


Vyhlašovatel

Město Dobříš

Porota

Řádní členové

Mgr. Jaroslav Melša
PhDr. Jan Bureš
Hana Venderová
Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
Ing. arch. Josef Pleskot
JUDr. PhDr. Jiří Plos
MgA. Ing. arch. Pavel Nasadil

Náhradníci

Eva Marvanová
Petra Štěpová
Markéta Dvořáková
DiS, MgA. Ing. arch. Jan Horký

1

Částka 150 000,-
4DS spol. s r.o., spolupráce Ing. arch. MgA. Marek Barták, Ing. Vojtěch Navrátil, Bc. Václav Toufar, Mgr.A. Luboš Zemen

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
Ing. arch. Zbyněk Ryška, spolupráce Ing. arch. Martina Portyková, Ing. arch. Martin Zamazal, vizualizace pro 2. kolo Ing. Petr Ježek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
htsA/herman tomášek seidl architekti – Ing. arch. Aleš Tomášek, Robert Seidl, Ing. arch, Ivo Herman

[Hodnocení poroty]