Zpracování soutěžního návrhu urbanisticko-architektonického řešení obnovy, vhodného využití a uspořádání prostoru Mírového náměstí a s ním souvisejícího okolí, které zahrnuje zejména přilehlé Komenské náměstí, plánované parkoviště u zámku a nedaleko vzdálenou budovu bývalého kina.

Urbanisticko-architektonická soutěž veřejná dvoukolová v prvním kole jako ideová ve druhém projektová.

Cíle soutěže:  vytvořit příjemné náměstí vytvářející podmínky pro oživení místa při současném zachování charakteru náměstí. Zkvalitněním současných funkcí náměstí docílit zatraktivnění prostranství pro místní, projíždějící i náhodné návštěvníky Dobříše a vytvořit pro ně plnohodnotné zázemí s kvalitními službami a prostředím při zachování dopravní funkčnosti prostranství.

Termín konání 1. kola soutěže: 28. 6. - 5. 10. 2007

Termín konání 2. kola soutěže: 10. 10. -10. 12. 2007 

Počet odevzdaných návrhů v 1. kole: 10

Ceny a odměny 2. kola celkem: 310 000,- Kč

Odměna návrhům, které nepostoupily do 2. kola: 160 000,- Kč

Odměna návrhům, které postoupily do 2. kola:  240 000,- Kč


Vyhlašovatel

Město Dobříš

Porota

Josef Pleskot
Jaroslav Melša
Stanislav Vacek
Pavel Krejcárek
Ladislav Lábus
Ján Štempel
Jiří Plos
Pavel Vandas
Eva Marvanová
Michal Dudla

1

Částka 150 000,-
FAM ARCHITEKTI, s.r.o. (Jan Horký, Pavel Nasadil, Tomáš Straka)

2

Částka 100 000,-
Alarchitects (Jakub Filip Novák, David Maštálka, Lenka Křemenová)

3

Částka 60 000,-
Bronislav Stratil, Olga Tausingerová