Předmětem soutěže byl návrh dokončení a propojení parku Jižní svahy s nábřežím řeky Ostravice ve 2 místech. Návrh spojky Frýdeckého náměstí a Faunaparku (1) a parku Jižní svahy a atletického areálu (2).

Jednofázová otevřená projektová architektonická a krajinářská soutěž.Vyhlašovatel

Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148, Frýdek, 783 01 Frýdek-Místek

Sekretář soutěže

Ing. arch. Ondřej Zdvomka

hlavní architekt města
Radniční 1148, Frýdek, 783 01 Frýdek-Místek
Telefon: 558 609 348
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Karel Deutscher - náměstek primátora města Frýdku-Místku
Bc. Jakub Míček - náměstek primátora města Frýdku-Místku

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Zuzana Břachová - vedoucí oddělení územního rozvoje

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Petr Kulatý - referent zeleně
Ing. Oldřich Čajka - dopravní specialista

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

3

Částka 80 000,-
Ing. Tereza Havránková
MgA. Ing. arch. Ondřej Bělica / Gimonfu , MgA. Jan Adamus / Gimonfu , Ing. arch. Martin Blažek / Gimonfu ,

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
PAPUNDEKL ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Marek Fischer
Ing. arch. Jan Bárta, Ing. arch. Šimon Bierhanzl, Dora Halamová

[Hodnocení poroty]