Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu rodinného domu ve dvou soutěžních kategoriích - Bydlení pro každého a Exkluzivní bydlení.

Veřejná anonymní architektonická soutěž.

 

 


Vyhlašovatel

Haas Fertigbau Chanovice s. r.o.

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Akad.arch. Eva M. Jiřičná

Řádní členové poroty - závislí

PETR ZAVADIL
ING. PETR ZUK
JAN ŽELEZNÝ

Řádní členové poroty - nezávislí

akad. arch. David Vávra
Ing. arch. Petr Suske
Ing. arch. Josef Smola
DOC. ING. PETR KUKLÍK, CSC.
ING. JITKA BERÁNKOVÁ, PhD.

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Tomáš Klanc
Ing. arch. Jan Rampich
ING. ARCH. JINDŘICH ZÍTKA
1

Částka 15 000,-
Ing. arch. Rastislav Straňák, Ing. arch. Anita Stanková

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní odměna


Lena Trpělková, Bc. Robert Gallo

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní odměna


Ing. arch. Pavel Černý

[Hodnocení poroty]

-

Pochvala návrhu


Ing. arch. Martin Poláček, Ing. arch. Štěpán Jablonský, Ing. arch. Jan Jaroš

[Hodnocení poroty]