Předmětem soutěže byl návrh veřejného prostoru a městské zástavby a takového funkčního využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu veřejného prostranství.

Podoba veřejného prostoru náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje koncepční a komplexní přístup k plánování jeho rozvoje. Zejména nevhodné je řešení tramvajové smyčky v kombinaci s vedením pozemních komunikací a jejich křížení. Budoucí podoba náměstí by měla nabídnout důstojné a bezpečné veřejné prostranství využitelné jako společenské a pobytové místo pro obyvatele čtvrti. Lokalita je vhodná pro umístění funkcí místního i celoměstského významu, jde o přirozené centrum čtvrti i výchozí bod pro návštěvu institucí a společenských akcí v místě i na Kraví hoře.

Úkolem bylo artikulovat podobu náměstí i zástavby tak, aby byla v souladu se svým historicky založeným okolím a posílit veřejnou vybavenost a zázemí pro společenské aktivity, což bude přínosem pro fungování čtvrti i města v budoucnosti.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánském náměstí 196/1, 601 67 Brno
zastoupeno JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 485 468
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Předseda poroty

Ing. arch. Pavla Melková

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Tomáš Koláčný, místopředseda poroty, náměstek primátorky Statutárního města Brna
JUDr. Jiří Oliva, náměstek primátorky Statutárního města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen rady Statutárního města Brna
Ing. David Grund, člen rady Statutárního města Brna
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta MČ Brno-střed

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

JUDr. Michal Chládek, MBA, člen zastupitelstva Statutárního města Brna
Mgr. Petr Hladík, náměstek primátorky Statutárního města Brna
MgA. Jakub Kořínek, zástupce městské části Brno-střed
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM
Ing. Martin Všetečka, Ph.D., vedoucí oddělení Doprava, KAM

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Investiční náklady -Ing. Pavla Volešová
Vnitřní prostředí - Ing. Petr Suchánek, Ph.D
Doprava - MHD - Ing. Jan Seitl
Doprava - Ing. Zdeňka Šamánková

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1


Ing. arch. Luboš Františák, Ing. Marek Holán
Peter Štefančík ,
Spolupracující osoby: , Viktor Schwab , Matěj Ondruch , Lukáš Černý , Filip Pelka , Magdalena Škrášková , Romana Tymová , Lucie Roubalová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 900 000,-
ohboi s.r.o. / JIKA-CZ s.r.o.
Ing. arch. Libor Toman
Ing. Jiří Slánský , Ing. arch. Pavel Doležal , Ing. Petr Musílek , Ing. arch. Jan Kubát , Ing. arch. Martin Jireš , Ing. arch. Linda Kalinská

[Hodnocení poroty]

3

Částka 650 000,-
ATELIER RAW s.r.o.
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. Eva Wagnerová
Ing. arch. Martin Klaška , Ing. Kateřina Mičová Polesná , Ing. Petr Soldán , Ing. Rostislav Košťál ,
Spolupracující osoby: , Ing. arch. Kateřina Pacolová , Ing. Karel Rychlý , Ing. Pavel Stavjaník

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 450 000,-
Zlámal architekti s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Zlámal, Ing. Miroslava Polachová
Ing. arch. Jan Kozák , Ing. arch. Filip Zlámal , Ing. Jiří Matula ,

[Hodnocení poroty]