Předmětem soutěže bylo nalezení kvalitního a komplexního architektonicko urbanistického návrhu dostavby území v centru města Starý Plzenec, který řeší prostorové a funkční vazby nového rozšíření centra a jejich propojení se stávajícím dochovaným historickým centrem s ohledem na udržitelnost řešení a bude postupně realizovatelný v průběhu následujících přibližně 20 letech. Návrh měl definovat veřejné prostory, jejich hierarchii. Hlavním způsobem dopravy by měla být chůze, je důležité propojení pěších dopravních cest nového rozšíření centra a jejich vhodné napojení na dnešní dopravní infrastrukturu. Druhou důležitou prioritou města bylo umístění veřejných staveb, které v současnosti chybí a které zároveň podtrhují veřejné využití území, tedy knihovny, komunitního centra či domova spečovatelskou službou. Celek by měla doplnit výstavba pro rezidenty. Řešené území je vymezeno ulicemi Radyňská, Nerudova, Jiráskova, Vrchlického.

Jednofázová otevřená architektonicko-urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Město Starý Plzenec

Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Vlasta Doláková, starostka
Tel: 377 183 665 / 602 107 779
E-mail: [email protected]

Organizátor

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně,příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. Stanislava Maronová, MBA

Tel.: +420 378 035 019, +420 724 852 008
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Vlasta Doláková, starostka
Ing. arch. Pavla Burešová, předsedkyně stavební komise
Ing arch. Martin Stark, zastupitel a člen stavební komise

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Štáhlová Petra, zástupce pořizovatele

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Karel Nedvěd – oblast dopravy
Mgr. Radek Široký, Ph.D. – oblast památková
doc.Ing. Pavel Šimek – oblast krajinářská
Akad. arch. Aleš Brotánek – oblast udržitelné architektury
Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 200 000,-
Ing. arch. František Štáfek
Spolupráce: Ing. arch. Stanislava Gregorová, Bc. Maxim Petricov

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Ing. Richard Kučera, Ing. arch. Michal Bílek, Ing. arch. Jakub Dvořák

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Ing. arch. Josef Hlavatý
Ing. arch. Lenka Hlavatá

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Ing. arch. Ondřej Fabián
Ing. arch. Verónica Gallego Sotelo

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Ing. arch. Tomáš Kodet
Ing. arch. Martina Kodetová

[Hodnocení poroty]